• Hakanai Flake - Japanese Flake Salt

Hakanai Flake - Japanese Flake Salt


 

$6

+

Product Weights:

  • Taster Jar - 0.8oz/23g
  • Small Jar - 1.7oz/47g
  • Large Jar - 5.4oz/153g
  • 1lb Bag - 16oz/454g

Product Weights:

  • Taster Jar - 0.8oz/23g
  • Small Jar - 1.7oz/47g
  • Large Jar - 5.4oz/153g
  • 1lb Bag - 16oz/454g